EasyPARP

“De NVGA vindt het heel belangrijk dat er een eenduidige opbouw in vraagstelling komt zodat niet iedere verzekeringsmaatschappij haar eigen vragen bij de GA neerlegt.”