Module PARP

Binnen Scienta hebben wij het PARP proces gedigitaliseerd en verbeterd. Deze module bevat de volgende onderdelen:

 • Beschrijving van het PARP proces
 • Uitleg over PARP en de meest gebruikte termen
 • Documenten waarin u kunt omschrijven en vastleggen hoe de besluitvorming, afstemming binnen de organisatie
  plaatsvindt en hoe het normen en waarden kader luidt van uw organisatie.
 • Diverse templates:
  – PAR (Product Approval Report): Dit uitgebreide template kunt u gebruiken en vullen als u een nieuw product
  in de markt wil plaatsen.
  – PRR (Product Review Report): Dit uitgebreide template kunt u gebruiken en vullen om een bestaand product te
  reviewen.
  – Uitfaseringsdocument (UD): Dit uitgebreide template kunt u gebruiken en vullen om een bestaand product te
  reviewen. Wanneer niet besloten wordt tot het actief afbouwen van een product, zal een reguliere PRR gevuld
  moeten worden. Anders kan volstaan worden met een uitfaseringsdocument.
 • Overige PARP documenten: Productdossier, Bevindingenlijst, Reviewkalender, Logboek, Planningen en Checklisten.

Uiteraard kunnen wij ook alles op papier leveren en voor u verzorgen. Wij helpen u bij het opstellen van een procesbeschrijving binnen uw organisatie en kunnen de templates leveren zodat u op een juiste manier de producten kan parpen. Uiteraard zijn wij ook bereid om uw producten te parpen.