Voorkom boetes

Als u niet aan de regelgeving of verplichtingen omtrent de distributie en productontwikkeling van financiële producten voldoet, kan de toezichthouder u een waarschuwing geven en u in de gelegenheid stellen een verbeterplan in te leveren. Als dit niet voldoende is kunnen ze de financieel dienstverlener een aanwijzing geven. Deze wordt zichtbaar in het register van de toezichthouder. Daarnaast kan de toezichthouder ook boetes opleggen.

Voorkom boetes door zo spoedig mogelijk aan de wet- en regelgeving omtrent distributie van uw producten (o.a. IDD) en productontwikkeling (PARP) te voldoen.  Maximale boetes kunnen oplopen tot maximaal 10% van uw omzet. Dit is bepaald op Europees niveau (EU richtlijn) en vergelijkbaar met de boetes die ook op het gebied van schending van de privacywetgeving worden gehanteerd. Deze distributieregels gelden ook voor de adviseur.