Dienstenwijzer

De Verzekeringsanalyse BV

Op grond van de wet op het Financieel Toezicht zijn wij verplicht u onderstaande informatie te verstrekken.

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Wij behartigen uw belangen op het gebied van pensioen, financiële zaken en (interim) productontwikkeling. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Naam en adres
De Verzekeringsanalyse BV
Directie : Minke Verberk en Bert Verberk

Kantooradres:
Jupiterstraat 202
3054 WH Rotterdam

Nevenvestiging:
Emmy Andriessestraat 454
1087 NE Amsterdam

Website: www.deverzekeringsanalyse.nl

Bereikbaarheid
Telefoon: 0031 (0)87 784 7017
Fax: 0031 (0)84 867 7027
Email: info@deverzekeringsanalyse.nl

In geval van nood (bijv. bij brand):
Neem contact op met het alarmnummer van uw verzekeringsmaatschappij.

Of neem contact op met Minke Verberk* op 0615 439 366.

*Indien het geen noodgeval is, zal buiten kantoortijden het reguliere uurtarief + 50% in rekening worden gebracht.

Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:
• AFM
• KIFID
• KVK

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
Ons bedrijf is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer:12018295.

Kamer van Koophandel
De Verzekeringsanalyse BV. werkt in de vorm van een besloten vennootschap. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24442178.

Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te bemiddelen en te adviseren in:
• Levensverzekeringen;
• Schadeverzekeringen;
• Hypothecair Krediet.

Wij houden ons voornamelijk bezig het met consultancy op het gebied van productontwikkeling en reviewprocessen voor financieel dienstverleners. Ook houden wij ons bezig met het maken van Verzekeringsanalyses voor het bedrijfsleven (en zijn werknemers) tegen vergoeding op uurbasis.

Klachtenprocedure
Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent over onze dienstverlening, vragen wij u dit direct aan ons te melden. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen en af te handelen. Tevens zijn wij aangesloten bij het KIFID met aansluitnummer 300.013272.
Mocht u menen dat wij niet adequaat genoeg op uw klacht zijn ingegaan, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Of via de website: www.kifid.nl

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Wij adviseren dus geheel in uw belang.

Selectie van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij hebben een selectie gemaakt van de maatschappijen waar wij zaken mee doen. Hierbij hebben wij ons gebaseerd op een aantal criteria. Natuurlijk is de hoogte van de premie daar een van.

Hiernaast is ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering van belang. Op uw verzoek geven wij u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen.

Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel product, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie een geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij samen met u, breder op de markt van financiële producten gaan zoeken.

Wijze van beloning
Onze advisering wordt in eerste instantie verricht op basis van een uurtarief. Dit wordt tijdens de intake besproken tot er overeenstemming is bereikt tussen u en De Verzekeringsanalyse. Indien u ervoor kiest het beheer van uw verzekeringen en/of de verzekeringen af te sluiten via De Verzekeringsanalyse, dan kunnen wij de provisie-inkomsten welke wij genereren, verrekenen met de eerder opgestelde factuur op basis van urendeclaratie.
In dit laatste geval worden de kosten van onze werkzaamheden gefinancierd door de bank of verzekeraar, waar wij uw financiële producten onderbrengen.

Bij schadeverzekeringen wordt er sinds 1 januari 2011 een vergoeding in rekening gebracht indien er geen verzekering tot stand is gekomen. De vergoeding bedraagt € 25,00 per verzekering.

Uiteraard vindt declaratie plaats, nadat er vooraf aan het advies, overeenstemming is bereikt over het aantal declarabele uren. Wij vragen u hiervoor een document te ondertekenen waarin onze beloning duidelijk staat omschreven. Dit is duidelijk voor u als client en duidelijk voor De Verzekeringsanalyse.

Ons uurtarief kunt u vinden onder tarieven en bedraagt voor onze consultancywerkzaamheden per 1 januari 2021:  

€ 175,00 exclusief BTW. Hierin zitten de declarabele uren verwerkt, kantoorkosten en rendement.